Uppdaterad 2016-02-29

  Hem

  Hänt i byn

  Resultat fr tävl

  Fotogalleri

  Kultur

  Föreningen Uppsälje Framtid

    MINNEN FRÅN ÄLDRE TID

    FOTOGRAFIER FRÅN FÖRR

    BYNS HISTORIA

Om byn Uppsälje

Uppsälje ligger i Vansbro kommun och tillhör Järna församling. Byn har mycket gamla anor ty gravfynd visar att folk varit bofasta här redan under vendeltid (600-talet). Av en skattelängd från 1539 framgår att det då fanns 4 hemman i Uppsälje. Storskifte genomfördes 1817-49 varvid den odlade arealen utökades genom utdikning och uppodling av myrmark.

Andersforsvägen anlades mellan Uppsälje och Grånäs på 1830-talet. På kartan nedan visas den som en rak streckad linje. Den delen av vägen som går över myren är idag inte längre farbar ens med traktor eftersom vägunderhållet lades ned 1894. Att upprätthålla Uppsäljes vägförbindelse med kyrkbyn ansågs inte så nödvändigt eftersom Uppsälje var en "utby" enligt dem som bodde i kyrkbyn.

På 1920-talet diskuterades det i kommunfullmäktige om att rusta upp Andersforsvägen så att den blev farbar med bil från Grånäs till Eldforsen, men istället drogs vägen utmed älven mot Vansbro. Norrut drogs vägen genom Gruvan och fram till Morn och Grånäs. Detta vägbygge stod klart 1923 och måste ha gjort livet mycket lättare för befolkningen i Gruvan, Uppsälje och Rutån. Vägförbindelsen med kyrkbyn hade ju sedan slutet av 1800-talet varit minst sagt usel - särskilt sommartid.

En karta som visar Andersforsvägens hela sträckning hittar du   << här >>

Om du vill läsa om hur man diskuterade på 1920-talet i vägfrågan   << klicka här >>

Om du vill läsa om kulturmiljöer i kommunen (en stor pdf-fil)   << klicka här >>Dokumenthistorik

2016-01-13   Viola Järnfeldts uppsatser har lagts in
2013-09-30   Svalkan har lagts in
2012-11-13   Jernhagens uppsäljekrönika har lagts in
2012-11-13   Uppsäljereportaget från 1984 har lagts in
2012-04-19   Danielssläkten har lagts in
2012-04-07   Ytterligare Hundås-släkter har lagts in
2012-01-19   Högermenyn har delats upp i tre menyerNIKE TENNIS CLASSIC ULTRA LEATHER,Nike Zoom KD 9,NIKE KOBE 12,ADIDAS NMD R1,Adidas Stan Smith,ADIDAS YEEZY 750 BOOST