Uppdaterad 2014-09-03

  Hem

  Hänt i byn

  Resultat fr tävl

  Fotogalleri

  Kultur

  Föreningen Uppsälje Framtid

Föreningen Uppsälje Framtid

Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften är för ett år:
50:- för vuxen och 25:- för barn under 16 år
Familjekort 100:- (2 vuxna och barn under 6 år)
Sätt in belopet på Bankgiro 5583-2927

Föreningens adress:     Uppsälje Framtid
Uppsälje 745 Born
780 51 Dala-Järna


Föreningen bildades 1994 med följande mål:

Uppsälje ska vara en trivsam och väl
fungerande del av Dalarna


Målet ska nås på följande vis:

1.   Hålla byns invånare och till föreningen knutna personer
   informerade om planerade och pågående aktiviteter i byn.

2.   Marknadsföra Uppsälje via byns hemsida som en by i
   Dalarna där det är gott att leva i en modern tid.

3.   Ta vara på idéer om hur byns kvalitéer ytterligare
   kan förstärkas.

4.   Ta vara på önskemål om aktiviteter från byns invånare.