Uppdaterad 2015-05-06

  Hem

  Hänt i byn

  Resultat fr tävl

  Fotogalleri

  Kultur

  Föreningen Uppsälje Framtid

Föreningens styrelse

ordförande       Roland Perols       0281-12100       roland.perols@gmail.com
v. ordf.       Mats Hermansson       0281-14071       matsh@telia.com
sekreterare       Marina Samuelsson       070-2120499       jonsmarina73@gmail.com
kassör       Helge Nilsson       0281-14133       he.ni@telia.com
ledamot       Ulrika Halvars       070 4424182      
ledamot       Jonas Hansson       073-655 66 66        
ledamot       Mait Pollack       0281-10290      
suppleant       Kerstin Svensson       0281-14139
suppleant       Laila Halvars       0281-14076 halvars100@hotmail.comBakre raden från vänster:  Inga-Britt Arvidsson, Anders-Åke Andersson, Inga Hansson, Roland Perols, Laila Halvars.
Främre raden från vänster:  Mats Hermansson, Marina Samuelsson, Hans Samuelsson, Helge Nilsson.