Uppdaterad 2012-11-13

  Hem

  Hänt i byn

  Resultat fr tävl

  Fotogalleri

  Kultur

  Föreningen Uppsälje Framtid

Uppsälje -
en månghundraårig by vid älven

Av Kurt Blomquist

Potatisen blommar i Uppsälje by, höet är just bärgat. Älven flyter lugnt förbi, kantad av rallarros och älgört. Ute på ängarna går korna på bete, rågen står hög på fälten vid vägen och bortom kröken har sågspånshögen vid Svedssågen vuxit sig en meter högre sen i fjol. Det är juli och allt är sig likt i Uppsälje. Så som det har varit i hundratals år.

Man vågar nog utan vidare påstå att Uppsälje kan tacka älven för sin tillkomst. Här vid stranden där skogen öppnar sig fann människor förmodligen mycket tidigt en boplats. Här kunde de fånga sin fisk i älven, jaga villebråd i skogarna och bruka den bördiga jorden. Härifrån kunde båtledes lätt ta sig till andra byar utefter älven och byta sina varor med folk i de andra byarna.

Hur gammalt Uppsälje är vet man inte riktigt. Men troligen fanns det bofasta människor på den här platsen redan på 600-talet e Kr. Om det vittnar ett gravfynd som en bonde gjorde 1934 i Uppsälje alldeles invid Rutåns utlopp i älven. Här hade man begravt en kvinna och i graven fann man också ett 30-tal olika föremål. Några av dem var identiska med fornfynd som man funnit på Gotland, vilket kan tyda på att uppsäljefolket också var handelsmän som drev handel med avlägset belägna platser. Kanske använde de älven som färdled.

Älvkraften

I senare århundraden har älven tämjts och dess kraft har använts för att driva vattenhjul i skvaltkvarnar och sågverk. I början av vårt århundrade kom elektriciteten. År 1911 byggde AB Träkol det första elektricitetsverket i Skifsforsen. Fyra år senare byggde uppsäljeborna ett eget elektricitetsverk i Kvarnforsen vid Glatjärns utlopp och rutsbroborna blev därmed de första i bygden som kunde lysa upp sina mörka stugor med elljus.

- Jag minns mycket väl det här lilla kraftverket, säger Valter Samuelsson. Man hade en 110 volts svagströmsgenerator och det gav ibland inte mer ström än att det glimmade i glödlampan.

Uppsälje var fram till en bit in på 1900-talets början en typisk jord- och skogsarbetarby. Man sådde sin åker, högg sin skog och levde av vad naturen gav. Men efter 1900 började en ny epik i byns historia. Det var då som fabrikerna började komma till Vansbro. Många av byborna fick en välkommen möjlighet att få avlönat arbete på någon av de nyuppsatta industrierna. Det var Brosågen, Dalsågen och AB Träkol. Senare kom Kroons Cykelfabrik, Plåtmekano, Sepsons och Vestlings Sågbladsfabrik.

Lars Daniels

En typisk representant för den nya tiden för 69-årige Lars Daniels från Holarna. Det lilla föräldrajordbruket gav en knapp utkomst och Lars var glad den dagen då han fick börja på Kroons Cykelfabrik.

- Jordbruket fick jag sköta på lördagar och söndagar och efter arbetstidens slut, berättar Lars.

Det var ändå en trygghet att ha kvar. Efter tiden på Kroons höll han på med flottning i många år. När det tog slut blev han vaktmästare för pensionärsbostäderna.

Lars är född på Holarna och på Holarna bor han än. Han har gått i skola i Uppsälje och den tiden minns han med glädje.

- Läraren hette Olof Montelius. Han var sträng men rättvis, minns Lars. Montelius var inte bara lärare utan också bonde och när vi hade friluftsdagar fick alla eleverna vara med och hjälpa till på gården hans. Till mig brukade han säga: ”Du som är van hemifrån får gå i fjöset och motta efter svinen”. Det gjorde jag gärna för det var roligt att kunna hjälpa till.

                 


Lars Daniels har bott i Uppsälje i hela sitt liv.Skolan

Skolan i Uppsälje försvann 1981. Barnantalet hade blivit för litet.

- Det var en riktig miss, säger Erik Wik i Rutån. Hade vi bara kunnat hålla ut några år till hade vi sannolikt fått behålla skolan. På senare åren har det flyttat in ungt folk med barn och nu finns det fler barn i byn än någonsin.

- Men i vintras kom den gamla skolan till heders igen, berättar Erik Wik. Taket på skolan i Vansbro hade börjat läcka och tre klasser fick flytta in i de gamla skolsalarna igen. Då levde skolan för en kort tid upp på nytt.


Skolan i Uppsälje lades ned 1981. Men i vinter fick den göra tjänst igen.Bro till Storön?

Särskilt många verksamheter finns det inte kvar i Uppsälje i dag. Det finns ett ansenligt jordbruksföretag som Erik och Alice Wik i Rutån driver. De har ett 30-tal mjölkkor samt 75-80 hektar åker, mest lånad och arrenderad mark från alla nedlagda jordbruksfastigheter. En del av den bästa jordbruksmarken ligger på Storön och Storön är utan broförbindelse.

- Det är ett verkligt stort bekymmer, säger Erik Wik. Den enda förbindelse som finns med Storön är en gammal skraltig färja som Uppsälje, Rutåns och Gruvans byamän gemensamt driver. På den måste vi frakta våra jordbruksredskap med stor risk för att de hamnar i älven. Några försäkringar gäller inte i sådant här fall – transporten sker på egen risk.

Men stora saker är på gång. Kanhända blir det en broförbindelse från Kvarnholarna till Storön redan i vinter. I slutet av den här månaden sammanträder byamännen med berörda myndigheter och om pusselbitarna faller rätt kan det redan då blir beslut om ett brobygge. En förutsättning är emellertid att omarronderingsplanerna i Uppsälje går i lås. Som vanligt, kan man väl säga, råder det delade meningar om den saken.

                           
                            Erik Wik i Rutån driver det enda stora jordbruket i trakten. Det är han som håller landskapet
                            öppet, säger folk i byn.
NIKE DUNK SB,NIKE ELASTICO FINALE III STREET TF,NIKE ELASTICO FINALE III STREET TF,NIKE ELASTICO PRO III IC,NIKE ELASTICO SUPERFLY IC,NIKE FLYKNIT CHUKKA
NIKE AIR PRESTO ULTRA FLYKNIT,NIKE AIR PRESTO ULTRA FLYKNIT,NIKE AIR ZOOM ALL OUT,NIKE BLAZER MID MEN,NIKE CLASSIC CORTEZ MEN,NIKE CHUCK POSITE