Uppdaterad 2014-07-23

  Hem

  Hänt i byn

  Resultat fr tävl

  Fotogalleri

  Kultur

  Föreningen Uppsälje Framtid

Danielssläkten och deras gårdar

Danielssläkten är en av de svårare släkterna i Uppsälje att beskriva. Författaren till Byboken har också medgivit att det har varit svårt att tolka arkivuppgifterna om Danielssläkten och deras gårdar.

I Lantmäteriets arkiv har jag hittat ytterligare viktiga uppgifter som tydligt visar vad som hände under det omvälvande 1800-talet då gårdar bytte ägare eller slogs samman. Denna information och kartorna från 1817 och 1849 ger en någorlunda klar bild över vad som hände.


Kartan från 1817 har kompletterats med nutida vägar (i rött) och några nutida byggnader (med svart prickad linje).

Gård 87
En kringbyggd gård finns utritad på 1817 och 1849 års kartor. Vi vet inte när den revs. Det vi känner till är att Ilar Lars Persson (1865-1944) och Svan Stina Persdotter (1861-1893) övertog gården i slutet av 1800-talet. Idag är en modern villa uppförd på platsen.

Gård 89

Gårdens tidiga historia finns inte med i Byboken, men så här såg den ut:

1817 ägdes den gamla kringbygda gården av Daniels Lars Larsson (f. 1780). Här har vi således Danielssläktens ursprungsgård. Som delägare i gården finner vi Anna Larsdotter och hon ägde åkermark norrut från gården fram till den stora vägen som idag går genom byn. En gissning skulle kunna vara att Anna Larsdotter var syster till Daniels Lars Larsson, och om det var så skulle det mycket väl ha kunnat finnas ytterligare en generation Danielssläkt bakåt i tiden på gård 89.

1849 ägdes gården av Daniels Hans Larsson (f. 1812) och han var gift med Anna Anderssdotter (f. 1810). Brodern Daniels Lars Larsson (f. 1805) var delägare.

Under senare halvan av 1800-talet överlät Hans och Anna gården på sin äldste son Lars (f. 1834) och hans hustru Darlkars Carin Ersdotter (f. 1830). Carin kom från gård 41.

I början på 1900-talet köpte Lång Johan Larsson (1883-1961) gården. Hans hustru var Gruv Lisa Eriksson (1888-1953). Under Johans och Lisas tid revs den gamla kringbygda gården och ersattes med en modernare byggnad strax bredvid (nordöst om den gamla gården).

Johans och Lisas dotter Jenny (1909-1995) övertog gården. Ännu idag refererar de äldre i byn till gården som "Lång Jennys gård".

Under en tid bodde familjen Lindström på gården. De hade tidigare bott på ön innan den fick broförbindelse.

Idag är gården fritidsbostad och ser lite övergiven ut.

Gård 93
År 1817 ägdes gården av Jonas Olsson. På kartorna från 1817 och 1849 kan vi se att en kringbyggd gård fanns under 1800-talets början. Gården såldes till Snöå Bruk som var dess ägare 1849. Gården togs över av Jonas Ersson (f. 1828) någon gång efter 1849.

Gård 94
I Byboken kan vi läsa att gård 94 troligen är en gammal gård och möjligen en Danielsgård. Av inventeringarna 1817 och 1849 framgår att marken tillhörde gård 93 på den tiden. Kan det vara så att Danielsfolk uppfört åt sig en stuga här på grannens mark? Vägen fram till gård 89 gick ju förbi här.

Gård 95
I Byboken görs det troligt att det är en gammal gård, rentav en Danielsgård. Detta stämmer delvis. Gård 95 var ingen egen enhet i mitten av 1800-talet. Marken där gården skulle komma att ligga var en del av gård 89 - Danielsgården. Den lilla stugan med ladan är möjligen uppförd under första halvan av 1800-talet av Daniels Lars Larsson (f. 1805). Idag kallas stugan för "Gubbelistugan" av okänd anledning.

Gård 96
Gården uppförd under andra halvan av 1800-talet av Daniels Hans Hansson.
Satellitbild från 2010 kompletterad med gårdsnummer. Gårdsnummer med bokstäver avser gård som är riven och som inte finns med i Byboken.

Frågan om Danielssläktens ursprung klarlagd

Så har det klarlagts var Danielssläkten hade sitt ursprung.


Karta från 1849.  Danielsgårdarna utmärkta med röda ringar. Gård 94 ser ut att ligga på grannens mark,
men den figurerar ändå i sammanhanget.

I nedanstående presentation visas hur medlemmar av Danielssläkten har flyttat mellan gårdarna. Daniels Lars Jonsson (född 1746) är den hittills äldsta kända personen av Danielssläkten som valde att bosätta sig i Uppsälje. Möjligen var han inte den första generationen.Som framgår av presentationen ovan finns det inga manliga ättlingar kvar av Danielssläkten. Gård 89 är Danielssläktens ursprungsgård - åtminstone den del av släkten som valde att bosätta sig i Uppsälje.


Sonesgården, juli 2014
Lennart Castenhag


Nike Air Max 90 Fireflies,NIKE AIR MAX 90 MID,NIKE AIR MAX 95,NIKE AIR MAX 95 CHAUSSURES,NIKE AIR MAX MOTION LW,NIKE AIR MAX TAILWIND 8