Uppdaterad 2015-01-22

  Hem

  Hänt i byn

  Resultat fr tävl

  Fotogalleri

  Kultur

  Föreningen Uppsälje Framtid

Dikesrensningen


Årsmötesprotokollet per den 17 maj 2014
finns nu inlagt i mappen "Mötesprotokoll"
Till alla markägare i Uppsälje, Gruvan o Rutån

Under 2013 rensades flera diken i Uppsälje. Det återstår ännu några diken i till exempel Gruvan. Dessa borde väl också tas om hand. Ett möte om detta kommer hållas i Bystugan den 12 februari 2015. Då kommer vi också att fånga upp erfarenheterna från den hittills gjorda dikesrensningen.

Synpunkter från berörda markägare är värdefulla.

Väl mött den 12 februari kl 19.00 i Bystugan.

Välkomna

Styrelsen för
Uppsälje-Rutåns samfällighetsförening.Nike Air Max 90 Fireflies,NIKE AIR MAX 90 MID,NIKE AIR MAX 95,NIKE AIR MAX 95 CHAUSSURES,NIKE AIR MAX MOTION LW,NIKE AIR MAX TAILWIND 8