Utsikt från Bôrn ut över byn. Gården i bildens centrum, dvs strax höger om de två tallarna är gård nr 99 enligt Byboken och gården i bildens högerkant är gård nr 105 enligt Byboken.

Vårfloden 1916
Nedanstående satellitbild visar det uppskattade synfältet för kameran år 1916

Bilden med jul-
hälsningen ovan
har här skurits
ned för att kunna
jämföras med
vårflodsbilden.

Fotografen står här
lite längre upp på
sluttningen samt lite
till höger jämfört
med då vårflods-
bilden togs.

SUPRA BLEEKER WOMEN,SUPREME X NIKE AIR MAX 98 SHOES,TIMBERLAND 6 INCH BOOTS HERREN,TIMBERLAND 6 INCH BOOTS,TIMBERLAND 8 INCH BOOTS MEN,TIMBERLAND CHUKKA BOOTS