Uppdaterad 2016-09-11

  Hem

  Hänt i byn

  Resultat fr tävl

  Fotogalleri

  Kultur

  Föreningen Uppsälje Framtid

Tävling - månadens bild
Junibilden
__________________
JuniresultatetPå gång i Ôffsälja

__________________________________________________________________________________________________
      Har du något du vill få in på hemsidan, skicka epost till     webmaster@uppsalje.se
      t ex fotografier eller tips om att något hänt i byn.

.15 sept   18:00    INFORMATION OM FIBERNÄTET
Rolf Eriksson från Vansbro Fiber informerar.
 
17 sept   19:00    MÅNSKENSPROMENAD
Samling vid Glatjärn. Sen går vi Hästängsleden
 
05 okt   18:00    MEDLEMSBINGO I BYSTUGAN
Brickor 5:-. Kaffe o smörgås 20:-
 
25 okt   18:30    DRAGSPELSFEST I BYSTUGAN
Inträde 80:- vilket inkluderar kaffe o smörgås.
 
12 nov   18:00    AUKTION I BYSTUGAN
Inlämning av auktionsbidrag senast fredag kväll.
 
19 nov   9:30    MELODIKRYSS I BYSTUGAN
Inlämning av auktionsbidrag senast fredag kväll.